Cursus Close-up & Macro fotografie
 
 
   
.
   
   
   
fl
ma
po
.
 
 

 

Hier volgt een presentatie i.v.m. "Macrofotografie, die ik heb gemaakt voor presentatie in een fotoclub.
Je kan deze presentatie als pdf file krijgen op aanvraag
De presentatie mag je vrij gebruiken voor "niet commerciële" toepassingen, op voorwaarde dat niets aan de presentatie veranderd wordt.
Wil je die verspreiden, of gebruiken voor commercieel gebruik, dan dient hiervoor eerst toelating (zie "contact") gevraagd te worden

Voor cursussen en voordrachten is het toegestaan om de cursus van deze site over te nemen, op voorwaarde dat de bron (www.Beertjesfotosite.be)
duidelijk vermeld wordt en dat de webmaster (zie contact) hiervan verwittigd wordt.
Deze cursus dient op zijn geheel overgenomen te worden , delen ervan overnemen is niet toegestaan

 

Ik wil jullie graag meenemen in de wereld van de Macro en Close-up fotografie.
Macro heeft een aantal technische uitdagingen die je pas goed kan oplossen als je uw materiaal kent en  begrijpt wat je aan het doen bent.
Daar wil ik in deze presentatie graag de nadruk op leggen.
Vooreerst gaan we een aantal technische aspecten bekijken, nadien gaan we een aantal foto’s tonen, met uitleg hoe ze gemaakt zijn en tips
Om u warm te maken voor het onderwerp wil graag  beginnen met een paar foto’s tonen

Hier is een eerste voorbeeld van een macro opname: een bromvlieg
De foto is genomen met een macrolens , de uitdaging hier is om het beestje stil te houden gedurende de opname.
Straks bespreken we welke macro lens hiervoor het best geschikt is

Deze close up opname is gemaakt met een 300mm telelens

Dit is ook een close up van een libellenpaar genomen aan de vijver
Ik was er met het juiste materiaal, op het juiste moment ,aan het experimenteren met mijn nieuwe 300mm telelens
Alles samen misschien 5sec kans om een foto te nemen
Ik heb de foto doorgestuurd naar Belgium digital , dit was mij eerste foto die in de HOF van BD is opgenomen

Nu wil ik graag een aantal technische aspecten bespreken
Wat is macrofotografie?

Met deze tekening heb ik geprobeerd om de essentie van macrofotografie uit te leggen
Het beeld van een voorwerp wordt even groot als het voorwerp zelf door de lens op de sensor geprojecteerd
Hoe gebeurt de vergroting dan?
De pixels van de sensor zijn maar een paar µm groot die van de monitor zijn 10-20x groter, en daardoor is het beeld ook groter.
We realiseren het ons misschien niet , maar bij het maken van een foto van Bv een gebouw van 20m hoog moet dit beeld 1000 x verkleind worden om op de sensor te passen
Een hele uitdaging voor de lens want we willen daarbij alles haarscherp afgebeeld zien.
Een beeld van een persoon moet nog altijd 100 x verkleind worden .
Een close up van een hoofd moet nog altijd 10x kleiner op de sensor.
Bij een macro foto is het relatief eenvoudig:
De lens moet het beeld 1:1 op ware grootte op de sensor projecteren

Men spreekt van Macro bij een 1:1 tot 10:1 vergroting
Bij close up is het beeld op de sensor tot 10x kleiner dan het voorwerp.
De uitdaging voor een macrolens is dat zowel een gebouw van 20m als een voorwerp van enkele mm scherp op de sensor geprojecteerd kan worden

Hoe werkt nu zo een lens een lens?
Met een paar tekeningen wil ik graag uitleggen hoe een lens werkt.

Een lens heeft 2 belangrijke eigenschappen:
* Alle lichtstralen dit evenwijdig met de as van de lens, op de lens vallen , worden zo afgebogen dat ze door het brandpunt van de lens gaan

Iedereen heeft vroeger wel eens een gaatje in een stukje papier gebrand met een lens naar de zon gericht.
Het punt waar de stralen samenkomen noemt men het brandpunt van de lens

De afstand van het optisch midden van de lens tot het brandpunt noemt men de brandpuntsafstand.
Hoe sterker de lens hoe groter de afbuiging , hoe korter de brandpuntsafstand.
Een camera objectief is samengesteld uit meerdere lenzen , maar kunnen we optisch vervangen door 1 superlens.

*2de eigenschap van de lens:
Lichtstralen die door het optisch midden gaan , worden niet afgebogen.
Waar beide lichtstralen samenkomen wordt een scherp beeld gevormd
Bij het scherpstellen komt de sensor op die plaats te staan
Bij een ideale lens worden alle andere invallende stralen worden zo afgebogen dat ze samen een scherp beeld vormen.

Hier worden 3 situaties voorgesteld
De 3 situatie hebben dezelfde lens met dezelfde brandpuntsafstand, ook het voorwerp is even groot.
1 : De lens is scherpgesteld op een voorwerp ver van de lens verwijdert
     - het beeld op de sensor is klein.
     - de sensor staat dicht bij het brandpunt
     - Wanneer scherpgesteld op de horizon staat de sensor in het brandpunt van de lens
     - hoe groter de afstand hoe kleiner het beeld.

2 : Het voorwerp staat hier dichter bij de lens
     - Hoe dichter het voorwerp bij de lens staat hoe groter het beeld op de sensor
     - De sensor beweegt bij het scherpstellen verder van het brandpunt (de lens beweegt naar voor)

3 : Macro 1:1
      Wanneer het voorwerp op 2x de brandpuntsafstand van de lens staat , wordt een scherp
      beeld gevormd op 2x de brandpuntsafstand achter de lens
      Bij een macrolens moet de sensor dus kunnen bewegen tussen 1x de brandpuntsafstand  (scherpgesteld op de horizon ) en 2x de brandpuntsafstand (voor 1:1 macro)


Even tussendoor:
Bij het scherpstellen op de horizon staat de sensor letterlijk in het brandpunt van de lens
Opgelet bij het fotograferen van een (te krachtige ) ondergaande zon.
Dit is de enige foto die niet van mij is (gelukkig maar)

Macrolens:
- een voorwerp op 2x de brandpuntsafstand voor de lens geeft op 2x de brandpuntsafstand
   achter de lens een scherp beeld dat even groot is als het voorwerp :
    de vergrotingsfactor is 1:1
- De scherpstelafstand bij 1:1 macro is dus 4x de brandpuntsafstand, dit is de minimum  scherpstel afstand van de macrolens.
    Deze minimum scherpstelafstand en bijhorende vergrotingsfactor staat altijd vermeld bij
    de eigenschappen van de lens

     Macrolenzen zijn dan ook bruikbaar als gewone lens.
     Macro 1:1 kan bij iedere (prime) lens , onafhankelijk van de brandpuntsafstand
     Er is wel een speciale constructie nodig, normaal kunnen lenzen niet zover   bewegen t.o.v. de sensor

Lenskeuze.
   - De scherpstelafstand is de afstand tussen sensor tot voorwerp
      Op de body van de camera staat een indicatie waar de sensor zich bevind
   - De werkafstand : voorwerp tot lens-top = Minimum scherpstelafstand – dikte van de body- lengte van de lens in macrostand.
   - De werkafstand wordt niet vermeld in de lensspecificaties

 

Alternatieven voor macrolenzen
-Vb omgekeerde 50mm lens : de lens staat verder van de sensor vandaar de vergroting

 

 

Scherptediepte
 Acceptabel= diam 30µm op een FF sensor , is ongeveer 0.25mm op een 20x30cm afdruk
- Een punt voor het scherpstelvlak  zal een scherp beeld geven  achter de sensor, en op de sensor een onscherpe spot. (circle of confusion)
Foto: scherpgesteld op de middelste paddenstoel, de paddestoelen ervoor en er achter zijn onscherp

Scherpgesteld op de voorste bloem, onscherpte verhoogd het diepte effect

Fotostacking

 

 

 

Een vogelvlo

Bladluis op peterselie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk hebben jullie hiervan genoten en iets bijgeleerd

Wil je de presentatie gebruiken neem graag eerst even contact

© Beertje sept 2021