CF & SD geheugen kaartjes
 
   
.
   
   
   
.
 

 

 

 

CF kaart

  SD kaart

 

Wat zijn CF en SD kaartjes?

CF en SD geheugenkaartjes zijn het opslag medium van de meeste digitale fototoestellen.
Volgende vragen heb ik proberen te beantwoorden:

  • Zijn CF kaartjes echt zo robuust als men beweerd?
  • Wat is de beste manier om foto's van uw toestel naar een pc over te brengen?.
  • Wat zijn de risico's met CF en SD kaartjes?
  • Wat moet men doen als de foto's van het kaartje verdwenen zijn, of als het toestel of computer het kaartje niet meer herkent?
  • Welke soorten geheugenkaartjes zijn er.

 

Mogelijke problemen en risico's van CF geheugenkaartjes:

Risico op beschadiging van de verende contacten van de CF kaart

Op de verende contacten van de CF kaart zit een goudlaagje met een dikte van een paar tienden m (meestal flash goud), onder dat goud zit nikkel omdat goud slecht aan koper hecht. Nikkel oxide  is een  slechte elektrische geleider, dus als het goud eraf is , raakt uw kaartje defect !.
De contacten van het kaartje en pennen van de camera schuren bij elke uit of inplug beurt over elkaar, er is dus een limit aan het aantal in en uitplug beurten. De dikte van de goudlaag op de pinnen in de camera zal normaal  hoger zijn dan die op de contactpennen van de kaartjes, maar goud kost veel geld , dus ligt er het absolute minimum op.
Eigenlijk zou men beter in de specificaties van de kaartje (en camera), het gegarandeerde minimum aantal in & uitplug beurten aangeven , zoals men bij professionele connectors  doet.
Het goud op de pin contacten van de camera is meestal op een galvanische manier  aangebracht waardoor het dikker is en dus ook langer mee gaat. Met de prijsdruk op de CF kaartjes zou ik op de veren van de kaart eerder flash goud verwachten, wat veel dunner is.(Flash goud wordt op een chemische manier aangebracht)
Hier zie je een sterk vergrote foto van één van de 50 , (0.5mm x 5mm) contacten van één van de "betere" CF kaartenHet contact oppervlak is 500 m breed, een stofje of wat zweet kan al problemen geven.

De contacten van de mini USB in uw camera zijn  een stuk robuuster, er zijn er ook maar 5 i.p.v. 50 , bij slecht kontact volstaat het meestal om gewoon de aansluitkabel te vervangen.

Risico op verbuigen van de contact pennen

Cardreader               
Beschadigde CF card connector

 

                                              

 

 

 

 

 

 

In de cardreader en het fototoestel zitten 50 contactpennen met een lengte van 4 en 5mm en met een onderlinge afstand van 1.25mm.Door de tolerantie in de geleiding tussen kaart en cardreader, kan het gebeuren dat  gedurende het inpluggen, één van de pennen de gatrand raakt en daardoor verbogen wordt, (zie middelste pen op de cardreader).Hierdoor wordt ook de gatrand van de CF kaart beschadigd. Bij een volgende inplugbeurt, kan hierdoor de geleiding van pennen verstoord worden , waardoor 2 pennen in hetzelfde gat terechtkomen, met kortsluiting in het kaartje en beschadiging van uw toestel of cardreader tot gevolg. Door het verbuigen van de pennen zal ook bij een volgende inplugbeurt, de veer iets verder dan gewild worden opengeduwd, waardoor een blijvend slecht kontact kan ontstaan. Controleer regelmatig uw CF kaartjes op beschadiging van de connector , en gebruik geen beschadigde kaartjes. In bovenstaande foto ziet u een CF connector waar 2 pennen in hetzelfde gat zijn terechtgekomen.

Een pen contact in uw camera verbogen?

Wegens de slechte bereikbaarheid is het moeilijk om de pin weer recht te buigen. Een handig hulpmiddel kan een afgeslepen injectienaald zijn, het holle buisje schuif je over het pennetje om het zo opnieuw op te richten , is het moeilijk bereikbaar , dan kan je de naald eerst wat plooien. Plaats uw kaart terug en haal ze er zo weinig mogelijk uit. Want perfect recht krijg je het pinnetje niet meer, dus meer risico op openzetten van de contacten.
 Is de pen in uw cardreader verbogen ? Neem geen risico (voor 15€) , gooi de cardreader weg, en koop een ander, je riskeert uw kaartjes te beschadigen en daarna de aansluitpennen van uw camera.

Polarisatie van de CF kaart

Om te verhinderen dat een CF kaart omgekeerd in het toestel geschoven wordt, wordt de polarisatie van de CF kaart verzekerd door 2  sleuven in de plastiek zijkanten van de behuizing van het kaartje. De sleuven hebben een verschillende breedte ( ongeveer 1.0 en 1.5mm). Bij de meeste CF kaartjes, bestaat de behuizing uit 2 helften die op elkaar gelijmd zijn. Wanneer het kaartje verkeerd in het toestel of  de cardreader wordt geplaatst, kan het gebeuren dat onder een lichte druk, de 2 helften aan het begin van het kaartje zich openen en kan het kaartje zonder verdere hinder verkeerd geplaatst worden! Met kortsluiting in uw toestel en kaartje tot gevolg. Wees dus altijd heel voorzichtig wanneer u uw kaartje in het toestel plaatst, ga niet af op het gevoel, maar kijk als de voorkant van het kaartje ,in de goede richting uitwijst.

Risico op stof en vuil in de verende contacten van de CF kaart

Iedere behandeling van het CF kaartje brengt risico met zich mee dat vuil zich ophoopt in de contact opening en de veren.
Als het kaartje niet in het toestel zit, altijd opbergen in het daartoe bestemde doosje

Risico  op mechanische beschadiging van het "Eject" mechanisme

Het mechanisme om de CF kaart uit het toestel te halen lijkt mij redelijk fragiel, wanneer te hard gedrukt wordt om het kaartje uit het toestel te halen lijkt  het risico op beschadiging reëel.

Voedingsspanning.

Bij de CF kaart dienen altijd de voedingsspanningen eerst aangesloten te worden, en pas nadien de andere contacten.
Om die reden zijn de kontactpennen voor voeding en massa 1mm langer gemaakt. Schakel  altijd uw toestel uit wanneer u uw kaart verwijdert.
Als u over een losse cardreader beschikt, haal hem eerst uit de computer, en daarna het kaartje uit de cardreader.
Koppel ook altijd eerst softwarematig  uw kaartje/cardreader  los van de computer,  met de  functie "Veilig hardware verwijderen" (onderaan rechts op uw scherm) vooraleer de cardreader of het kaartje te verwijderen.
Wanneer communicatie plaats vind tussen de CF kaart en uw computer, op het ogenblik dat u uw kaartje verwijdert, dan kan dat verlies van de foto's op het kaart en het vastlopen van de computer veroorzaken.

ESD risico (Electrostatic Discharge)

Door wrijving van het kaartje met kledij, plastic kunt uzelf en het kaartje zich ongemerkt opladen tot enkele duizenden Volt. Wanneer het CF kaartje dan in het toestel geplugd wordt zal aan de pin die het eerste contact maakt een overslag plaatsvinden. Daarom zijn een paar aardcontact pennen in de camera langer gemaakt zodat deze eerst contact maken. Een overslag naar andere pennen is echter niet uit te sluiten, waardoor de geheugen- of besturings-chip in het kaartje definitief verloren is. Traditioneel zijn Flash geheugens  gevoelig voor ESD.

Zo ziet een CF kaart zonder behuizing eruit (het 1ste contact werd verwijdert voor de foto hierboven).

Hoe kan je dit ESD problemen vermijden?
Als u uw kaartje verwisselt of aanraakt , eerst uzelf ontladen door een groot metalen voorwerp , een waterkraan,..aan te raken. Terwijl u het kaartje uit uw toestel haalt, zorg ervoor dat u en uw toestel op hetzelfde potentiaal staat door een metalen aardcontact van uw toestel aan te raken ( bv de bevestigingsschroef onderaan). In normale omstandigheden lijkt dit overbodig, maar in extreme condities van heel droge lucht, of geïsoleerd van de grond,of als je toevallig dicht in de buurt van een monitor of TV scherm bent gekomen kan je problemen krijgen. Deze procedure wordt algemeen in de elektronica toegepast, moet je trouwens ook doen als je in uw computer een kaart of geheugens aanraakt. ESD wordt dikwijls onderschat, maar het is één van de hoofdoorzaken van het defect gaan van micro-elektronica.

Conclusie.

Een CF kaart is niet zo robuust als soms beweerd wordt, om verscheidene  redenen kan uw kaart defect raken, en eventueel schade aan uw toestel veroorzaken. Daarom geef ik de voorkeur om het kaartje zo weinig mogelijk uit en in het toestel te halen, en de foto's  vanaf het toestel te downloaden , ipv  het kaartje uit het toestel te halen en in een cardreader te pluggen. 

Mogelijke problemen en risico's met SD geheugenkaartjes.

Kontact problemen met het kaartje

SD kaartjes hebben geen verende kontacten, maar kontact oppervlakken op de zijkant van het kaartje.
Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor slechte contacten. In geval van problemen kunnen ze gemakkelijk verholpen worden door de contacten op te poetsen met een zachte doek. Zeker niet opschuren, want onder het laagje goud op de contact oppervlakten zit ook nikkel. Indien het goud verdwijnt komt de nikkel te voorschijn, nikkel oxide is een slechte geleider, als het goud verdwenen is zal je regelmatig problemen krijgen met het kaartje.

Kontact problemen met de cardreader of het fototoestel.

Door oxidatie van de contacten van de cardreader of het fototoestel kan er kunnen ook slechte contacten ontstaan. Die zijn meestal te verhelpen door de contacten van de SD kaart licht te bevochtigen met een contact cleaner en het kaartje een paar maal in en uit het apparaat te halen.
Zeker niet overdrijven, zorg er voor dat geen contactcleaner vloeistof in het apparaat terecht komt.

Polarisatie

De polarisatie van het kaartje , dat er voor zorgt dat het kaartje niet verkeerd in het toestel kan geplaatst worden, gebeurd door een uitsparing aan beide kanten van het kaartje, dit is veel robuuster dan bij een CF kaartje, de kans op verkeerde polarisatie is dan ook veel kleiner.

ESD risico.

Ook SD kaartjes zijn gevoelig voor hoge statische ladingen. Plaats na gebruik het kaartje in het opbergdoosje.
Het kaartje is zo gemaakt dat de aardkontacten van het kaartje eerst worden aangesloten, en pas dan wordt contact gemaakt met de data lijnen.

Conclusie

SD kaartjes zijn veel robuuster dan CF geheugenkaartjes, er zijn dan ook minder problemen mee te verwachten.

Schakelaars op CF en SD kaartjes.

CF kaartjes: 2x2GB of 4GB ?

Sommige 4GB CF kaartjes hebben een minuskul schakelaartje op de zijkant van het kaartje waarmee de CF kaart op 2x2GB of 4GB kan geschakeld worden. Sommige camera's zijn namelijk niet geschikt voor 4 GB en op deze manier is het probleem te omzeilen.
Het is wel even schrikken als je constateert dat uw kaart maar 2GB is i.p.v. de betaalde 4GB. Gewoon de schuifschakelaar verplaatsen en het probleem is opgelost.

SD kaartjes

SD kaartjes hebben ook een schakelaartje op de zijkant van het kaartje. Dit schakelaartje dient om het kaartje te beveiligen tegen ongewenst wissen of schrijven. Staat het schakelaartje naar achter geschoven dan kan het enkel gelezen worden, en is het niet mogelijk om er foto's op te plaatsen.

Verschillende types

Type 1 en 2 CF kaarten

Het verschil tussen een  type 1 en 2 CF kaarten zit hem in de dikte van de kaartjes.
Dikte  type1 : 3mm   type2 : 5mm .
Type 2 kaartjes zijn meestal microdrive geheugenkaartjes,vroeger hadden ze een hogere geheugen capaciteit, maar dit is met de huidige technologie snel aan het vervagen.
Niet alle toestellen kunnen type 2 kaartjes gebruiken, het is dus best om even de handleiding te checken alvorens een type 2 kaartje te kopen.

SD en SD-HC kaartjes

Naast de gewone SD kaartjes (voor geheugens tot 2GB), bestaan er nu ook SD-HC kaartjes (SD -high capacity), die worden gebruikt voor geheugens vanaf 2GB.
Het kaartje heeft dezelfde afmetingen en contacten als het gewone SD geheugenkaartje, het past dus ook in uw SD kaartlezer, maar de computer zal het kaartje niet herkennen en ook niet kunnen lezen. Hiervoor heb je een nieuwe kaartlezer nodig. De meeste nieuwe kaartlezers en camera's zijn wel backwards compatibel, d.w.z. dat ze zowel SD als SD-HC kunnen lezen, maar oude toestellen kunnen enkel SD kaartjes gebruiken.

Micro SD-(HC) kaartjes

Micro SD kaartjes zijn een stuk kleiner dan de gewone SD kaart. Ze passen dus niet in een SD kaartreader, en omgekeerd een SD kaart zal ook niet passen in een micro SD kaartreader.

CF & SD kaartjes formateren

De geheugenkaartjes voor uw camera formateer je best in de camera zelf, zo ben je zeker dat het goede formaat gekozen is.
Je kunt ze ook via een cardreader in uw computer formateren. Dit is het geval wanneer je bv een kaartje wat gebruikt is in een bepaald merk van toestel , wilt gebruiken in een ander toestel. De meeste camera's accepteren het FAT (16) formaat. Toestellen die kaartjes van > 2GB kunnen gebruiken accepteren ook FAT32.

Laden van foto's van camera naar computer:

Foto's kan je op 2 manieren downloaden naar uw PC:

* De Camera via een (mini) USB kabel verbinden met een USB ingang van uw computer, en het toestel daarna inschakelen (zie handleiding van het toestel)
Normaal zal Windows uw camera herkennen en de nodige drivers installeren , zodat de geheugen kaart in uw toestel herkent wordt als een verwisselbare schijf.
Je kunt nu met "Windows Verkenner", de foto's aanklikken en kopiëren op uw computer.
Je kan ook hiervoor de software gebruiken, die door uw toestel leverancier is meegeleverd .

* De geheugenkaart uit uw foto toestel halen ,en via een "cardreader" aan uw PC aansluiten.
Uw PC herkent uw kaart als een verwisselbare schijf en U kunt  met één van bovenstaande programma's de foto's op uw PC downloaden

Pro en contra van beide methodes.  

Beide methodes hebben  voor en tegenstanders. Even  een paar voor en tegen op een rijtje:
Pro voor Foto's laden via cardreader:
Wanneer u de USB kabel uit uw toestel vergeet te verwijderen, hangt het nog vast aan de PC, wanneer u het toestel opneemt kan het uit uw handen vallen.
Gedurende het transfereren van uw foto's via USB wordt aardig wat energie uit uw batterij geput, waardoor ze snel leeg is .
Het downloaden gaat bij sommige toestellen sneller met een (USB2) cardreader

Pro voor laden via een kabel tussen uw toestel en uw PC
De voordelen concentreren rond de risico's van het veelvuldig uit en inschuiven van het geheugen kaartje in de camera  en de cardreader.
Gezien een CF (Compact Flash) kaart 50 elektrische contacten heeft is het risico op beschadiging van één van de 50 contacten beduidend hoger dan met een SD (Secure Digital) kaart.  (9 grote contact vlakken)

Bestanden / foto's niet meer leesbaar

Wanneer bestanden niet meer leesbaar zijn, of je hebt ze per ongeluk gewist, dan zijn ze meestal nog terug van uw kaartje te halen met speciale software.

* Data recovery :  Een ander programma is "Data recovery, je kunt het "gratis" downloaden via volgende site: http://www.download.com/Data-Recovery/3000-2094_4-10664893.html?tag=lst-6
verder heb ik met dit programma geen ervaring.

* Flash memory toolkit : een heel goed recovery programma te zijn , maar het is niet gratis.
Het kan problemen oplossen waar andere progjes geen raad me weten.
. http://www.flashmemorytoolkit.com/

* Testdisk:     Is een krachtig open source tool , waarmee niet alleen gedelete foto's maar ook beschadigde bootsectors kunnen hersteld worden, hoeft niet geïnstalleerd te worden, enkel openen.
    http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk

* Een andere mogelijkheid is om de bestanden door Windows te laten controleren en herstellen, dit gaat niet voor gewiste bestanden: Verkenner - kaartje aanklikken - Eigenschappen - Extra - Volume controleren op fouten.

* RescuePro 3.3 : Bij sommige nieuwe Scandisk kaartjes zit een miniCD met het  programma RescuePro 3.3 , schijnt heel goed te zijn

* Voor meer "herstel software zie de rubriek "Gratis software

Mijn toestel herkent het kaartje niet meer

Wanneer de sector indeling die bij het formatteren gebeurd, om de één of andere reden beschadigd is geraakt dan zal uw foto toestel of  de pc uw kaartje niet meer kunnen lezen  en foto's eraf halen, soms kan je het zelfs niet meer formateren!.
Indien mogelijk het kaartje formateren op uw pc (snel format!!) en nadien proberen om met bovenvermelde software de foto's eraf te halen.
Het kaartje is nog wel te herstellen door alle geheugenplaatsen terug op "0" te zetten, dit noemt men "Low formateren"  let wel dan is ook alle informatie die er op stond definitief verdwenen.
Een programma die dit kan is   "Active Killdisk " :  http://www.killdisk.com , installeer de software, stop het kaartje in een cardreader (niet in het fototoestel !!), en vink het aan in de browser van Active Killdisk, klik op "kill" en alle geheugenplaatsen van het kaartje worden op "0" gezet.
Wees wel aandachtig als je dit werkje uitvoert, controleer 2x dat je wel het kaartje hebt aangeduid en niet één van uw harde schijven, eens overschreven is alle data verdwenen!!!  Succes

Het kaartje moet nu wel nog opnieuw in uw toestel (aanbevolen) of met de computer terug geformatteerd worden.
Bij een elektrisch defect van het kaartje zijn de gegevens meestal verloren.

Wil je hoe dan ook de data op uw kaartje recupereren dan kan je kontact opnemen met een gespecialiseerde firma.

21-11-2010
Beertje
Update 2021