Cursussen
 
 
   
.
   
   
   
fl
ma
po
.
 
 

Gedurende de laatste jaren af en toe wat cursussen verzorgt voor een presentatie in de fotoclub.
Het zou jammer zijn om deze cursus met het vele werk maar eenmalig te gebruiken , daarom heb ik de presentaties hier op de website gezet.

De presentaties (uitgezonderd: cursus portret fotografie) mag je vrij gebruiken voor "niet commerciële" toepassingen, op voorwaarde dat niets aan de presentatie veranderd wordt.
Wil je die verspreiden, of gebruiken voor commercieel gebruik, dan dient hiervoor eerst toelating (zie "contact") gevraagd te worden

Voor cursussen en voordrachten is het toegestaan om de cursussen van deze site over te nemen, op voorwaarde dat de bron (www.Beertjesfotosite.be)
duidelijk vermeld wordt en dat de webmaster (zie contact) hiervan verwittigd wordt.
Deze cursus dient op zijn geheel overgenomen te worden , delen ervan overnemen is niet toegestaan


Volgende cursussen zijn klaar:

Cursus flitsers

Hier wordt de technische kant van de flitsers belicht, zowat alles wat met flitsen te maken heeft

  • Hoe werkt een flitser
  • Wat is het verschil tussen een Camera en studio flitser
  • flits synchronisatie snelheid
  • en zoveel meer .......

Cursus Macrofotografie

Alle technische aspecten van Macrofotografie worden hier belicht


Cursus Portret fotografie met flits

Zowel met studio als met camera flitsers met voorbeelden
Cursus en foto's niet copieren aub, enkel ter inzage

Cursus "Scherpe foto's" :

Under preparation

 

update nov 2021- 2