Dead - Hot & Stuck pixels bij digitale foto camera's
 
   
.
   
   
   
.
 

 

 

Wat zijn  dead, hot en stuck pixels ?

Dead pixel  :
Wanneer één van de lichtgevoelige cellen van een sensor defect is, en geen lichtinformatie meer geeft spreekt men van een dead pixel. Het resultaat is een zwart puntje op de foto, het zal op iedere foto die met hetzelfde toestel genomen is aanwezig zijn

Stuck pixel :
Een stuck pixel is er eentje die altijd een zeker niveau van signaal geeft, onafhankelijk van het licht wat er op valt, ook dit is een sensor fout. Ze kunnen wit of gekleurd zijn.

Hot pixel:
Zijn sensor pixel sensoren die bij langere belichtingstijden ongecontroleerd gaan opladen. Ze kunnen zowel wit als gekleurd zijn. Hot pixels leunen dicht aan bij ruis, in sommige camera's is software aanwezig om op een software matige manier deze ruis te onderdrukken.
Hot pixels treden sneller op bij:

    • Bij langere belichtingstijden (vanaf  >300ms)
    • Hogere ISO waarden (>200)
    • Hogere temperaturen van de sensor

Hoe herkennen ?

Een dead pixel kan je herkennen door een foto te nemen van een wit vlak.

Niet gefocusseerd (M stand)
het beeld in RAW of Tiff dus niet in jpeg gecodeerd.
Iso 100 of 200.

Als er telkens een zwart puntje verschijnt op dezelfde plaats op uw foto, hebt u een dead pixel in uw sensor.

Een stuck pixel , kan je vinden door een foto te nemen met de lenskap erop.

Met een niet te lage snelheid , vb  (1/100 sec)
ISO 100-200.
Het resultaat zal dus een zwarte foto zijn , als er "stuck" pixels op zitten, zullen ze wit of gekleurd oplichten.

Hot pixels : Hot pixels zie je ook best op een zwarte foto .

Vanaf sluiter openingstijden >300ms , mag je een toename van hot pixels verwachten.
Bij hogere ISO waarden (>200) en bij hogere werktemperaturen, mag je er nog meer verwachten.
De Hotpixels worden ook meegeteld met het "StarZen " programma.
Om stuck en hot pixels van elkaar te onderscheiden is het dus belangrijk om stuck pixels met voldoende hoge sluitersnelheid te testen

Wat kan je er aan doen -Pixel mapping

Dead pixels en een stuck pixels zijn sensor fouten en zouden eigenlijk bij duurdere toestellen niet mogen voorkomen.
Dikwijls is door de fabrikant, in de camera software ingebouwd, die deze sensor fouten neutraliseert.
Bij de fabricatie worden deze fouten opgespoord en de gegevens op die plaatsen worden vervangen door de gemiddelden van de omgevende pixels.
Dit noemt men pixel mapping.
Wanneer zich later een dergelijke fout voordoet, kan men de camera ingeven bij de fabrikant voor een "remapping", waarna de fouten verdwenen zijn.
In plaats van uw toestel terug te sturen, kan je de desbetreffende pixel ook telkens op iedere foto wegwerken met een foto bewerkingsprogramma.

Hot pixels zullen er altijd aanwezig zijn bij langere belichtingstijden, en verschijnen niet altijd op dezelfde plaats, er is dus weinig aan te doen, tenzij bij lange belichtingstijden het ruisfilter op uw camera inschakelen, en eventueel weg klonen met een foto bewerkingsprogramma

versie 15-12-2008
Beertje
Update 2013