Foto's verkleinen of resizen
 
   
.
   
   
   
.
 

 

 

 

Waarom foto's verkleinen?

Wanneer we foto's op het internet plaatsen, willen we dat de foto ongeveer 4/5 van de breedte van de monitor beslaat. Is hij groter dan zal je moeten scrollen om het volledig beeld te zien en duurt het inladen of openen van de website of foto te lang, waardoor velen geneigd zullen zijn om de site te sluiten vooraleer hij volledig geopend is. Is hij veel kleiner dan zijn er geen details meer zichtbaar.

  Hoe groot moet een internet foto zijn ?

De meeste 17". monitoren staan ingesteld op een scherm resolutie van 1024 x 768 pixels, sommige oude 15". monitoren hebben een schermresolutie van 800 x 600 pixels.
Omdat naast de foto, ook nog de randen van de website zichtbaar zijn, maken we het beeld niet breder dan 4/5 van het scherm.
1024 x 4/5= 820 pixels       800 x 4/5 = 640 pixels
Dikwijls wordt als compromis voor een website foto: 600 pix(= breedte ) gekozen, zo is hij goed zichtbaar voor beide monitor instellingen

Wanneer je de foto wilt insturen voor een wedstrijd of een publicatie op een foto-website, dan wordt meestal een beperking van de foto afmetingen en van de bestandsgrootte gegeven.

Een paar voorbeelden:
        
Belgiumdigital.com: dient de langste zijde =< 900pix, bestandsgrootte <400kB (aanbevolen: kleiner dan 250kB)
        
Seniorennet.be: langste zijde =< 800 pixels   bestandsgrootte < 200kB

Ook wanneer je foto's doorstuurt om te laten printen wordt dikwijls een beperking van de bestandsgrootte opgelegd bv <5MB

Het aantal pixels en de bestands grootte van een foto

Aantal pixels:

De beeldchip (sensor) van uw toestel bestaat uit een aantal lichtgevoelige sensoren, het juiste aantal staat in de specificaties van uw toestel.
Vb een 6M pixel toestel heeft een sensor van 3000x2000 pixels.
Ieder pixel bestaat uit een rood, een groen en een blauw opneem-element
Op uw toestel kan je kiezen met hoeveel pixels u uw foto wilt nemen (enkel in jpeg formaat - zie verder).
Om reden van kwaliteit en scherpte is het aan te raden om uw toestel altijd op maximum resolutie (max. aantal pixels) in te stellen, verkleinen kan altijd, verhogen niet. 

Codering:

Op uw toestel kan je meestal kiezen onder welke codering je de foto wilt opgeslagen hebben: als RAW, dit is zonder compressie en op het max. aantal pixels, zeer geschikt voor verdere fotobewerking, maar het bestand is groot ,uw geheugenkaart zal snel vol zijn, en er is een speciaal foto programma nodig om de foto's op de computer te bekijken.
Een andere keuze mogelijkheid is jpeg codering:
Jpeg is de standaard codering voor foto's en kan met alle foto software programma's bekeken worden.
Bij de .jpeg codering wordt het bestand drastisch kleiner (2 -100x kleiner dan het RAW bestand). Met deze codering wordt niet alle pixel informatie meer opgeslagen, maar men gaat pixels met ongeveer een zelfde informatie groeperen, en gemiddelde waarden nemen. Hierdoor gaat uw foto wel in boeten aan scherpte.
Bij deze optie kan je meestal ook voor een kleiner aantal pixels opteren, uw foto's worden dus door uw camera softwarematig  reeds verkleind.
Door het verkleinen van het aantal pixels kunnen er veel meer foto's op het geheugen kaartje, maar je krijgt wel een veel lagere foto kwaliteit .

 Compressie:

Indien je voor .jpeg hebt gekozen, kan je nu ook kiezen welke compressie (samendrukken van de foto) je wilt voor uw foto's, kies altijd voor de kleinste compressie (fine), dit geeft de best kwalitatieve foto, maar wel het grootste bestand. Een grotere compressie zal als resultaat, een kleiner foto bestand geven, er wordt meer informatie gegroepeerd, met als resultaat, een foto met mindere scherpte (definitie).

Bemerk:
Wanneer je een foto opent met een fotobewerkingsprogramma, en je slaat identiek dezelfde foto opnieuw op in jpeg dan zal in principe geen verder kwaliteitsverlies optreden, omdat op dezelfde foto, dezelfde compressie algoritmen worden gebruikt.
Tenzij je ditmaal een hogere compressie vraagt natuurlijk.
Anders is het wanneer je iets aan de foto hebt gewijzigd (gecropt, verscherpt, verzadiging,..) Dan wordt de foto opnieuw gecompressed met verder kwaliteitsverlies tot gevolg.
Het is dus aan te raden om de originele foto, eens geopend met een fotoprogramma, op te slaan als Tiff formaat (wordt niet gecompressed) of als werkformaat behorend bij het foto bewerkingsprogramma (vb . PSD voor Photoshop) en pas wanneer de foto definitief in orde is , dan pas terug als jpeg op te slaan. Het bekijken (openen) geeft geen kwaliteitsverlies, enkel bij het opslaan treed er compressie op.

Hoe het aantal pixels en de bestandsgrootte verminderen?

 Het aantal pixels verminderen:

Met de meeste foto bewerkingsprogramma's kan je het  pixel aantal van een foto aanpassen, maar er bestaan ook speciaal daartoe bestemde programma's

De bestandsgrootte

De foto's die aangeboden worden op het internet, worden meestal als .jpeg formaat gecodeerd. De hoeveelheid compressie, en dus ook de bestandsgrootte, kan je bij het opslaan vanuit een foto bewerkingsprogramma kiezen. Je kiest best voor een sRGB kleurprofiel

Belangrijk: Het komt er dus op aan om eerst het maximum aantal pixels te kiezen (vb 800 x 600 pixels), en nadien die compressie te kiezen, die de bestandsgrootte binnen de acceptabele grenzen doet vallen.

Met welke programma's ?

 Photoshop:

Adobe Photoshop , is één van de beste foto bewerkingsprogramma's, maar het is duur en wordt daarom vooral door professionelen gebruikt. De goedkopere versie is Adobe Photoshop Elements.

Zo verklein je foto's voor het internet met Photoshop :

  • De foto inladen

  • Kies voor : Afbeelding - Afbeeldingsgrootte - plaats een vinkje bij "Nieuwe pixels berekenen". en "Verhoudingen behouden". stel de breedte in op uw keuze vb "800 pix". en druk OK

  • Het is aan te raden om nu de foto nog even aan te scherpen: Filter- verscherpen-onscherp masker- (straal +/- = 0.3, hoeveelheid hangt af van de foto)

   Nota: Om een scherper resultaat te krijgen kan je het verkleinen beter in meerdere stappen uitvoeren en telkens wat aanscherpen. Vb eerst van 4000 naar 2000 pixels en aanscherpen met straal 0,3 nadien van 2000 naar 900 pixels en aanscherpen met een straal van 0,1

  • Kleurprofiel toewijzen: Bewerken- Profiel toewijzen- kies voor sRGB

  • Opslaan: Bestand - opslaan voor web- Nieuwe naam geven (anders wordt het origineel overschreven)
   ...............Opties: Jpeg - Normaal
   ...........................Kwaliteit: stel in afhankelijk van de gewenste filegrootte (links onder te controleren)
   ...........................Vinkje weg bij "ICC profiel " (geen Exif info)

Foto's voor "niet internet toepassingen"

  • Verkleinen zoals hierboven.
  • Foto opslaan: Bestand-opslaan als - kies voor JPEG - kies een nieuwe naam of andere folder (anders wordt uw origineel overschreven), druk OK
  • Kies nu in het "JPEG opties".pop-up venster de "kwaliteit". zodat de bestandsgrootte net binnen de max. toegelaten grootte valt (de bestandsgrootte is onderaan in het pop-up venster zichtbaar) , druk OK.

 Opmerking: het is aan te raden om niet te dicht bij de maximum toegelaten bestandsgrootte aan te leunen, want het eindresultaat na uploaden op een website kan een paar kB verschillen van wat als bestandsgrootte met "Verkenner". te zien is. Als de foto te groot is wordt hij  geweigerd en mag je herbeginnen.

ACDSee

ACDSee is een meer budget vriendelijk allround fotobewerkings en fotoviewer programma, het is niet zo krachtig als Photoshop, maar voldoet voor de meeste toepassingen.

Je kunt er ook foto's mee verkleinen:
 Foto inladen: File-open - foto aanklikken.
Tools- Resize, kies het aantal pixels druk OK
Nu zie je de verkleinde foto, wil je die aanscherpen dan kan dat nu.
Ga naar Tools-open Editor
Filter - Sharpen- Unsharp Mask geef de hoeveelheid (amount), straal (radius), niveau (treshold)
Foto opslaan: Save as, kies de folder waar de foto moet opgeslagen worden, kies Option: hiermee kan je de compressie instellen. druk op OK.

Jammer dat bij de jpeg kwaliteitskeuze niet de bestandsgrootte van de foto kunt zien, (heb ik toch niet gevonden) die moet je achteraf met verkenner controleren.
ACDSee kunt het gratis uitproberen voor een beperkte periode. Download hier

Gratis programma's

 CAM2PC

Cam2PC is een programma dat bedoeld is om foto's van uw camera te downloaden , te bekijken, sorteren,...enz. Verder kan je ook de foto's draaien, verkleinen, ander formaat (codering) kiezen enz.  Het kan ook  RAW foto's ( ook NEF= Nikon raw) bekijken en omzetten naar JPEG. Je kan er ook de verborgen Exif gegevens mee bekijken (meer info: zie "Basisregels".).

Verkleinen doe je als volgt:
Image - Resize - geeft het maximum aantal pixels en de gewenste JPEG kwaliteit.
Met Preview kan je de bestandsgrootte bekijken, eventueel de Jpeg kwaliteit aanpassen.
Aanscherpen kan niet met dit programma, dat moet je later doen met een foto bewerkingsprogramma.
CAM2PC is een programma van Nabocorp softwares en is hier gratis te downloaden

 PIXresizer 

Pixresizer is ook een specifieke software om uw foto's te verkleinen.
Je kunt er 1 foto , maar ook een ganse map in  met 1 klik  verkleinen.
Nadeel is dat er geen keuze is om de foto te verscherpen na het verkleinen.
Laad de foto
Geef  het aantal pixels (kies voor Custom size) vb 800 x ... (wordt automatisch ingevuld)
Kies voor JPEG, met de knop naast JPEG kan je de jpeg kwaliteit (compressie ) instellen.
Druk "save picture"., nu moet je nog de folder aanduiden waar de aangepaste foto naartoe moet.
Eventueel aanscherpen kan je met een ander foto bewerkingsprogramma.

PIXresizer is een programma van Bluefive software, je kunt er hier gratis downloaden.
Na het downloaden, opslaan, uitpakken, en installeren.

 

versie 12-11-2009

© Beertje

update 2021