ISO instelling
 
   
.
   
   
   
.
 

 

 

Studie: Onderzoek naar het mechanisme van de automatische ISO instelling bij Nikon D70

 

Wat is ISO ?

Met ISO waarden drukt men de gevoeligheid uit van de film (bij analoge film) of sensor (bij digitale camera's) .
De ISO waarde start bij ISO:100, de opeenvolgende basis ISO waarden geven een verdubbeling van lichtgevoeligheid aan.
We spreken  van 1 Lichtstop (of 1 lichtwaarde) tussen 2 opeenvolgende basis ISO instellingen

De basis ISO waarden zijn : 100-200-400-800-1600-3200- 6400

Bedoeling van deze studie is te achterhalen hoe en wanneer  de ISO waarden zich automatisch aanpassen in mijn camera.
Het is de bedoeling het mechanisme van de ISO instelling te doorgronden, in het licht van het gebruik van een externe flits, en diffuser op de interne flits.

De Test


* Toestel Nikon D70 + 18-70mm f 3.5-4.5 lens ingesteld op 18mm (Fmax:3.5)
* 21 foto's genomen van hetzelfde onderwerp met statief in een omgeving zonder zonlicht, in verschillende omstandigheden.
* Met interne flits (+ diffuser) en met externe flits
* Voorwerpafstand: 3m
* Manuele instellingen: ISO:400 ; S: 1/30 (stand S & M); A: 5.6 (stand A & M)

 

Test resultaten:ISO ingesteld op "automatisch" (via menu optie:-- gereed)
(1) auto + interne  flash: het diafragma stelt zich in op de laagste waarde, de ISO stelt zich in op de manueel ingestelde voorkeur waarde, het toestel regelt de flitssterkte voor een goed belichtingsresultaat.
(2) Zonder flits :ISO stelt zich automatisch in op een hogere waarde als dit nodig is voor de belichting, en houd dus geen rekening met de voorkeurwaarde.
(6) Pas wanneer ISO 1600 bereikt wordt, gaat ook de sluitertijd langer worden dan 1/60 sec
(19) Interne flash + diffuser: Het verlies aan licht wordt opgevangen door een sterkere flits, zelfs bij foto (20) wordt ook zwaar lichtverlies (dubbele diffuser) van de flits gecompenseerd, de andere parameters wijzigen niet.
* (21) ook bij volledig afdekken van de flits blijven S en A behouden (A=F3.5=minimum ,ook S: 1/60sec blijft behouden), buiten het aanpassen van de flitssterkte worden geen parameters aangepast om het lichtverlies te compenseren.

Bij ISO op "manueel" ingesteld
(15) de ISO waarde blijft zoals manueel ingesteld, de sluitersnelheid wordt nu aangepast voor een goede belichting

ISO bij externe flits
(9) Met een externe flitser wordt geen rekening gehouden ( er is geen data koppeling met het toestel)
(9-12) : bij gebruik van "Externe flits zonder terugkoppeling naar de camera" is het beter om de ISO op "manueel in te stellen" om te vermijden dat zelfs bij "M" de ISO door de camera op max gezet wordt.
(11 & 17) de belichting van een externe flits kan in dit geval gecompenseerd worden door een belichtingscorrectie -2 EV belichtingsstappen lager in te stellen.

Conclusie:

1.Staat de camera ingesteld op : ISO aut. en voorkeur ISO waarde vb =400 ,dan zal met:

Keuzeknop op:"Auto":
De voorkeur ISO waarde wordt aangehouden , bij onvoldoende licht klapt de popup flitser uit.
Dit is jammer! zeker met de ruis door hogere ISO waarden.
De ISO waarde kan je niet in de zoeker zien. Wanneer gebruik je "aut" ? , wanneer je snel een foto moet nemen, en geen tijd hebt om alle knopjes te controleren. Staat de ISO "toevallig" nog op 1600, dan zullen uw foto's op ISO 1600 genomen worden, en in de meeste gevallen totaal onbruikbaar zijn door de hoge ruis! Bij "aut" zou de ISO zich ook aut. moeten instellen op de best mogelijke compromis: ISO-Diafragma-sluitertijd, maar dat is niet zo.
Let dus altijd goed op, hoe de voorkeur ISO staat ingesteld ook in de stand "auto"

Keuzeknop op: P,S,A,M:
* De ISO voorkeurwaarde blijft aangehouden zolang de foto voldoende belicht is.
* Bij het bereiken van de grootste diafragma opening wordt de ISO waarde automatisch aangepast voor een goede belichting.
* Bij een vast diafragma (A) ,wordt de ISO waarde aut. verhoogd, pas in 2 de instantie wordt de sluitersnelheid onder 1/30 gebracht.
* Bij gebruik van een niet gekoppelde externe flits weet de camera niet dat er geflitst wordt, en zal de ISO automatisch verhogen, zelfs op de stand "M"
Bij gebruik van een niet gekoppelde externe flits moet men dus altijd de ISO vast zetten (in het menu: ISO aut: off ), anders wordt de ISO opgetrokken tot het max. (1600) met ruis en overbelichting tot gevolg.
* Het licht verlies door gebruik van een diffuser op de flitser wordt gecompenseerd door een hogere flits sterkte, zelfs als de flits sterkte ontoereikend is, wordt deISO waarde niet aangepast.

2. Staat de camera (in het menu) ingesteld op "ISO aut. Off" dat blijft de ISO ingesteld op de voorkeurwaarde onafhankelijk van de lichtcondities.

versie 4-3-2009
© Beertje
update 2021